GROEI – een organogram 

in samenwerking met Roberto Callisaya, Chihiro Geuzebroek, Remi Hougee, Pieter de Jong, Tanja Dekker, Martine Verweij, Arjan Berkhuysen
Maart 2024

Het stadium Groei is afgesloten met de publicatie van het organogrameen voorstel voor een nieuw organisatiemodel dat gebaseerd is op de ondergrondse intelligentie van de bosbodem en hoe deze is georganiseerd. De input deelnemers en workshop facilitatoren, voortkomend uit de vijf interactieve workshops die plaatsvonden in How Forests Think tijdens Oerol 2023, wordt vertaald door een ontwerper en kunstenaar. Dit organogram verbeeld een organisatiemodel dat een duurzame relatie tussen mens en bos op Terschelling nastreeft. Hierbij wordt speciaal gelet op de vraag: welke representanten zijn actief in dit systeem? Met als tweede vraag die wordt verbeeld betreft de dynamieken en feedback loops willen we zien in de relatie tussen de verschillende vertegenwoordigers?