Ontkiemen

Hier vind je een collectie van verhalen die ontstonden uit het stadium Ontkiemen (2021-2022), een van de stadia uit de levenscyclus van het bos.

Wat gebeurt er als de intrinsieke waardes van het bos de basis zijn voor een nieuwe grondhouding in relatie tot het bos? En welke rol spelen verhalen, gedichten, zintuigelijke-oefeningen en zang hierin? Maak kennis met een zoektocht naar de grondbeginselen die de waardes van het bos belichamen. Het rewilding-concept, ideeën over toekomstig bosbeheer, dekoloniaal en inheems gedachtegoed en Rechten voor de Natuur leidden tot het manifest Het Bos Spreekt, als introductie van een nieuwe grondhouding, een start, ofwel het ontkiemen van een andere relatie tussen mens en bos.